Dienstverlening

1. Administratie
Mijn kantoor is werkzaam voor diverse bedrijven, grotendeels binnen de stedendriehoek. Binnen mijn klantenkring bevinden zich diverse MKB-bedrijven, grafische ondernemers, groothandel, dienstverleners en horecagelegenheden. Ook verzorg ik opdrachten de Vereniging van Eigenaren, de zgn. VVE's.

Als adviseur ben ik u behulpzaam bij:
 • het verwerken van uw administratie
 • het samenstellen van jaarstukken
 • begrotingen en met name tussentijdse overzichten.

U kunt mij vrijblijvend om advies vragen met betrekking tot de administratieve zaken binnen uw onderneming. Een check-up behoort onder andere tot de mogelijkheden.
2. Salarisadministratie
Salarisadministratie behoort tot een van de specialiteiten van mijn kantoor. Niet alleen het doen van loonberekeningen, het aanleveren van salarisstroken en jaaropgaven, maar ook het elektronisch verzenden van uw aangifte loonheffingen is een service van mijn kantoor waar ik trots op ben.

Wij zijn snel en flexibel. Direct even snel een loonberekening voor uw nieuwe medewerker of sollicitant. Via de telefoon of mail gelijk duidelijkheid, ik regel het graag voor u! Aanvullend kan ik ook voor u verzorgen:
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten.
 • Het doen van ziekte- en herstelmeldingen.
 • Het verzorgen van uw aangifte Loonheffingen.
 • Ontslagaanvragen.
 • Proefberekeningen.
3. De werkkostenregeling
Wel of niet overstappen op de werkkostenregeling dat is de vraag. De Kamer van Koophandel heeft een stappenplan en een filmpje op haar site gezet die kan helpen met deze keuze.
Hoe berekent u of de werkkostenregeling voordelig voor u is?

1. Breng alle bestaande vergoedingen en regelingen voor 2011 in kaart en tel deze bij elkaar op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personeelsfeesten, fietsen, kerstpakketten, laptops en bedrijfsfitness.

2. Bepaal per vergoeding en verstrekking of deze binnen de werkkostenregeling valt of dat er sprake is van vrijstelling of nihil-waardering.

3. Bereken de fiscale loonsom voor 2011. Ga hierbij uit van het totale bedrag aan fiscaal loon dat u heeft uitbetaald + eventuele loonsverhogingen en andere aanpassingen in 2011.

4. Neem 1,4 procent van de loonsom. Als dit bedrag hoger is dan het bedrag dat u betaalt aan vergoedingen en verstrekkingen, dan kan de werkkostenregeling gunstig voor u zijn.

Aanpassen arbeidsvoorwaarden
U heeft tot januari 2014 de tijd om uw arbeidsvoorwaarden aan te passen zodat u niet boven de forfaitaire ruimte uitkomt. Zeker werkgevers die nu een cafetariasysteem kennen, zullen kritisch naar de arbeidsvoorwaarden moeten kijken. U kunt inschatten hoeveel vrije ruimte uw bedrijf in 2011 hebt en of dit voldoende is voor het beleid dat de werkgever wil voeren.

Wanneer snel overstappen?
Bedrijven waarbij de secundaire arbeidsvoorwaarden (bedrijfsfitness, personeelsfeesten, kerstpakketten, veel vaste kostenvergoedingen, fietsregelingen, telewerkplekvergoedingen thuis en dergelijke) zeer beperkt zijn, kunnen baat hebben bij een snelle overstap. Zij zullen niet zo snel te maken krijgen met een overschrijding van de vrije ruimte. Een snelle overstap is te adviseren voor bedrijven die verwachten binnen de vrije ruimte te blijven met hun vergoedingen en verstrekkingen. In de oude regeling zijn immers vele belastingvrije vergoedingen nog begrensd, zo niet onmogelijk.

Voordelen van werkkostenregeling:
- U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken.

- U hoeft geen rekening te houden met de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid.

- U waardeert loon in natura tegen de factuurwaarde. U hoeft de factuur dan alleen in de financiële administratie te boeken en niet ook in de loonadministratie.
4. Eigen bedrijf starten
Gaat u binnenkort van start met uw eigen bedrijf?
Bel mij, 055 – 8444709 of 06-21395650 en ik zorg voor een goede administratieve voorlichting en ondersteuning.
Waar moet u o.a. aan denken?:
 • Een goede naam voor uw bedrijf en een juiste registratie bij de Kamer van Koophandel
 • Welke rechtsvorm kiest u ? (eenmanszaak, BV)
 • Hoe registreer ik mij bij de Belastingdienst
 • Wat moet ik bijhouden aan administratie en op welke wijze, wat kan ik zelf en wat besteed ik uit
 • Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden
 • Hoeveel belasting moet ik gaan betalen, wat is een goede prognose
 • Waar moet ik mij tegen verzekeren
 • Moet ik mij aansluiten bij een branchevereniging
 • Welke tarieven c.q. prijzen moet ik hanteren
 • Wanneer kan ik gebruikmaken van de fiscale aftrekposten
 • Is het zinvol om een ondernemersplan te maken
Kijk voor meer informatie ook op de site van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel en bezoek de startersinformatiebijeenkomsten van de Kamer van Koophandel.